Maili Lepola toimii mm. yhtenä Suomen Ravintoterapiayhdistys ry:n pääyhteistyökumppaneista, Terveysopisto Saluksen opettajana. Hän on ensimmäinen suomalainen ja toistaiseksi ainoa The Institute for Functional Medicine Certified Practitioner, IFMCP, eli on suorittanut hyväksytysti IFMCP sertifiointiin vaadittavat opinnot, potilastyöt sekä tentit 2015. Euroopassa on tällä hetkellä 24 IFMCP:tä, joista 17 on UK:ssa. Maili on koulutukseltaan hammaslääketieteen lisensiaatti, minkä lisäksi hän on suorittanut jatko-opintoja esimerkiksi Helsingin Yliopistossa ja Aalto Yliopistossa. Maili pitää funktionaalisen lääketieteen vastaanottoa ja toimii myös alan kouluttajana ja asiantuntijatehtävissä. Lisätietoa funktionaalisesta lääketieteestä löydät täältä: http://www.fms.fi/funktionaalinen-laaketiede/ tai www.ifm.org. Tässä haastattelussa Maili kertoo hieman enemmän IFMCP-koulutuksesta ja kokemuksistaan.

Kuinka innostuit ravitsemusasioista ja funktionaalisesta lääketieteestä?

Olen aina ollut eräänlainen omantien kulkija ja ravintoasiat ovat aina kiinnostaneet minua. Lapsena haaveissani oli opettajan, psykologin tai lääkärin ammatti. Alussa minulle ei ollut selvää mitä alaa halusin opiskella, joten opiskelin matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Lopulta päädyin opiskelemaan hammaslääketiedettä. Opintojen myötä ravintoasiat alkoivat kiinnostaa minua yhä enemmän. Kiinnostusta lisäsivät erityisesti omat ja perheeni terveyshaasteet. Niiden myötä käsitykseni vahvistui siitä, että kaikki ei mene oppikirjojen mukaan.

Hammaslääkärin työssä huomasin mitä ravinto teki suulle ja koko keholle. Kiinnostuin erityisesti elohopean ja muiden raskasmetallien ja toksiinien vaikutuksesta terveyteen. Minulla oli paljon amalgaamisaneerauspotilaita, jotka olivat myös terveydellisesti monihaasteisia. Minua kiinnosti millaisia vaivoja ja sairauksia heillä oli ja mitä apua he saivat kroonisiin vaivoihinsa pelkästään suunsa kunnostamisella. Toipuessaan monet näistä asiakkaista muuttuivat myös ulkoiselta olemukseltaan kuin uusiksi ihmisiksi, mikä oli erittäin palkitsevaa. Olin mukana perustamassa biohammas- lääketieteen yhdistystä 1970-80 luvun vaihteessa.

Vaikka huolehdin työssäni sekä sisäisesti että ulkoisesti kehoni suojauksesta, sain itselleni pahoja myrkytysreaktioita sekä neurologisia oireita, joihin en saanut apua virallisen lääketieteen puolelta. Oireet olivat viedä minulta hengen alle 50-vuotiaana. Saatuani itseni kuntoon, aloin opiskelemaan yliopistossa filosofiaa, psykologiaa sekä aikuiskasvatustiedettä. Hammaslääkäriaikana aloin myös tekemään Aalto yliopistolle väitöskirjaa amalgaamipaikkojen korroosion ja potilaiden kliinisten oireiden yhteydestä. Työ kuitenkin keskeytyi ohjaajani kuolemaan sekä omaan sairastumiseeni. Se, että kaikki ei mennyt kuin Strömsössä sai minut kiinnostumaan funktionaalisesta lääketieteestä. Kiinnostuin erityisesti geenitaustoista sekä yksityiskohtaisemmin metaboliasta. Tämä selittikin pääosin omat terveyshaasteeni.

Olet suorittanut ainoana Suomessa IFMCP-koulutuksen. Mikä se on? Miten se eroaa muusta lääketieteen/ravitsemustieteen koulutuksesta?

IFMCP (The Institute for Functional Medicine Certified Practitioner) tarkoittaa, että on hyväksytysti käynyt läpi tiukan sertifiontiprosessin kokonaisuudessaan. IFMCP-koulutuksen perusvaatimuksena on AFMCP-kokonaisuus (AFMCP=Applying functional medicine in clinical practice). Tämän lisäksi tulee suorittaa syventävät opinnot, joita on yhteensä 9 osiota. Opiskelijalla tulee olla myös lääketieteen tutkinto ja oikeus harjoittaa lääketieteen ammattia tai vaihtoehtoisesti ravitsemustieteen yliopistollinen loppututkinto. Opintoihin on mahdollista anoa myös erikoislupaa IFM:ltä (The Institute for Functional Medicine, www.functionalmedicine.org). Omana aikanani IFMCP-opiskelijoista 80% oli lääketieteen ammattilaisia. Myös psykologien ja psykiatrien määrä näytti lisääntyneen. Ehkä hekin olivat huomanneet, että pelkästään lääkkeet eivät auta sairauksien hoidossa.

Edellä mainittujen opintojen lisäksi on vielä varsinainen sertifiointiprosessi, joka kestää vuoden ja jonka aikana tehdään laaja potilascase raportointeineen. Tämän jälkeen on vielä lopputentti. Molemmat täytyy saada suoritettua hyväksytysti yhtä aikaa. Itse aloitin opiskelut 2009/2010 ja ne kestivät reilut 5 vuotta. Alkuun kävin muuten vaan kuuntelemassa luentoja. Viimeiset 2-3 vuotta opiskelin määrätietoisemmin ja tavoitteellisemmin. Kurssiajat olivat torstai-illasta sunnuntaihin. Päivät olivat pitkiä ja opiskelu intensiivistä. Kaikkiin kursseihin liittyi myös ennakko- ja jälkiwebinaareja sekä itsenäistä työskentelyä. Kokonaisaineistona minulla on noin 10.000 powerpoint-sivua. Sertifiointi on voimassa 7 vuotta. Tämän jälkeen sen voi uusia. Sitä varten tarvitaan uusi potilascase ja tentti. Myös Valviran oikeuksien tulee olla voimassa.

IFMCP-koulutus on tieteeseen perustuva eikä periaatteessa eroa muusta lääketieteen tai ravitsemustieteen koulutuksesta, mikäli on aikaansa seuraava ja avoimin mielin toimiva lääkäri tai terapeutti. Ihminen kuitenkin otetaan kokonaisvaltaisemmin huomioon ja pyritään löytämään vaivan tai sairauden perimmäinen syy. Otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja elintavat. Selvitetään mikä on geenien ja epigenetiikan rooli. Myös laboratoriotestit ovat täydellisempiä ja laajempia. Niissä ei katsota kapeasti vaan yhtä osa-aluetta esimerkiksi hormonitoimissa vaan laajemmin koko kehon toimintoja. Maailmassa on tällä hetkellä noin 400 IFMCP-sertifioitua asiantuntijaa, joista 24 on Euroopassa ja minä olen edelleen ainoana Suomessa.

Mikä oli mielenkiintoisinta IFMCP-koulutuksessa, entäpä haasteellisinta?

Mahtavinta oli, kun oli maailman huippuopettajat ja sai viimeisintä tietoa kiinnostavista asioista. Tapasin äärettömän mielenkiintoisa ihmisiä ympäri maailmaa. Heidän ikäjakaumansa oli 30-75 v. IFM jäsenenä saa myös hyviä jäsenetuja, kuten asiantuntijatukea ja webinaareja. IFM on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka raha tulee lahjoituksista ja Cleveland klinikalta (IFM:n sairaala Chicagossa).

Haasteellista oli se, että opinnoissa vaadittiin erinomainen englannin kielitaito. Tämän lisäksi tuli myös osata lääketieteellistä ja ravitsemustieteellistä sanastoa sekä USA:ssa käytettäviä laboratorioyksiköitä. Myös matkustaminen ja aikaero rasittivat. Koulutus, matkustaminen, hotellit ja töistä pois oleminen veloittavat reilusti kukkaroa – kokonaiskustannuksena ehkä n. 50-60.000 euroa, joka on erittäin karkea arvio, poisluettuna menetetyn työn arvo.

Millaisia eväitä olet saanut koulutuksesta terapia- ja koulutustyöhösi?

Minulla on oikeus käyttää koko ajan päivittyvää IFM materiaalia, joista osa on jopa käännetty virallisesti myös suomeksi. Koulutuksen myötä minulla on myös syvällisempi ymmärrys siitä, mitä kehossa tapahtuu molekyylitasolla. Ymmärrykseni siitä, miten kaikki liittyy kaikkeen, on syventynyt. Tämä mahdollistaa yksilöllisen asiakkaan kohtaamisen ja mahdollisuuden toimia ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi. Tämä ymmärrys tukee myös omaa koulutustyötäni. IFMCP-koulutus on oikeastaan noin 5-15 vuotta edellä valtavirtaa.

Terveysopisto Saluksella opetan mm. maha-suolikanavan häiriöistä; hormonaalisista ongelmista; kehon rappeutumiseen ja vanhenemiseen liittyvistä asioista kuten myös täydennyskoulutuksena aihealueena geeni- ja (yleiset) laboratoriotestit. Uskon, että pystyn tuomaan ja jakamaan opetustyössäni tätä IFM:n ja jatko-opintojeni kautta kerryttämääni osaamista ja innostusta myös opiskelijoille. Ravinnon ja elämäntapojen ratkaiseva merkitys ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin takana on kantavana voimana myös ravintovalmentajan ja –terapeutin työssä.

Tähän loppuun haluaisin vielä antaa vinkit terveellisempään elämään, jotka toimivat peruspilareina ja joista tulisi huolehtia päivittäin: syö rauhassa kaikkia sateenkaaren värejä päivän aikana (vähintään 5 väriä joka lautasella); juo 5 lasillista vettä; liiku ja erityisesti liiku mahdollisimman paljon luonnossa; salli itsellesi omaa aikaa vähintään 15 minuuttia sekä muista rentoutuminen ja riittävä uni.

Mikäli Maili Lepolan haastattelu herätti sinussa mielenkiintoa ja innostusta oppia uutta tai syventää jo opittua ravitsemustietoutta, niin Terveysopisto Saluksen kurssit alkavat jälleen elokuun lopussa 2018. Lisätietoa löytyy mm. aikaisemmasta blogikirjoituksesta
http://suomenravintoterapia.fi/terveysopisto-salus-ravitsemuskoulutuksen-pioneeri-suomessa/
tai Terveysopisto Saluksen kotisivuilta https://www.terveysopisto.fi/

Maili Lepola, hammaslääkäristä funktionaalisen lääketieteen huippuasiantuntijaksi